Barnas Vel

Barnas Vel er en nordisk ideell humanitær organisasjon som ble etablert i 2002. Organisasjonen retter sin humanitære innsats mot forbedring av verdig trengende barns oppvekst-vilkår og fremtidsmuligheter.

Barnas Vel innmeldt i frivillihetsregisteret

Frivillighetsregisteret er et offentlige register underlagt Brønnøysundregistrene med formål å forbedre samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og myndigheter, samt å sikre informasjon som kan styrke legitimiteten til den frivillige aktiviteten. Du kan lese mer om organisasjonen Barnas Vel her og våre vedtekter finner du her.

Barnehjemsutvikling i Murmansk

Barnas Vel har i lang tid arbeidet aktivt for utvikling av barnehjem i Nord-vest Russland. Det er urovekkende mange utsatte barn i Nord-vest Russland. Store deler av barna i barnehjemmene i Murmansk kommer fra tøffe sosiale forhold, og deler av dem har hjerneskader etter mors rusmisbruk under svangerskap... Les mer.

Å holde det som blir lovet

(MURMANSK/ VM News) En utlending kom til Murmansk og gav et verdifullt løfte som nesten virket å være som en spøk før han dro igjen. Barnas Vels representant hadde besøkt Lovozeras sosiale senter for hjelp til familier og barn, som ligger i byen Revda...  Les mer.

Frivillighetsregisteret sikrer informasjon som kan styrke bistandsarbeidets legimitet

 

Barnas Vel
post@barnasvel.no