Ofte stilte spørsmål ( FAQ ) om Barnas Vel
 

Nedenfor vil du finne svar på en del spørsmål som ofte stilles:

- Kommer pengene frem, eller går de til kostnader ?
For å optimalisere gode resultater, er den økonomiske kontroll og kvalitetsikringen en kjerneverdi for Barnas Vel, streng kostnadskontroll og basering på frivilligarbeid medfører at deres bidrag kommer frem.

   

- Hvorfor tilbyr Barnas Vel fadderordninger/ støtte medlemskap ?
Det aller meste av Barnas Vel sin støtte kommer rett fra giver og går direkte til prosjektet. For organisasjonsmodellen er det optimalt å konsentrere seg om faste givere.

   

-Er det mulig å støtte bestemte prosjekter ?
Ja, alle Barnas Vel sine prosjekter for barn og unges fremtidsmuligheter er selvstendig og uavhengig med egne budsjetter.

   

- Driver Barnas Vel favorisering av bistandsprosjekter utfra kriterier som religion, nasjonalitet og hudfarge ?
Nei, Barnas Vel er nøytral og driver bistand der bistand trengs.

   

Må man være norsk for å være frivillig medarbeider?
Nei, tvert om, Barnas Vel har mange og vil gjerne ha flere frivillige med utenlandsk bakgrunn.

   

- Involverer Barnas Vel seg i politiske spørsmål?
Nei, med unntak av bistandspolitikk, det må understrekes at Barnas Vel er politisk nøytral.

   

- Hva er Barnas Vels retningslinjer for behandling av personvern og bruk av informasjon?
Barnas Vel registrer ikke sensitive opplysninger i sitt arkiv. Kun personalia, navn, adresse, telefonnummer og liknende, registeres hvis økonomiske bidrag blir gitt til oss.

   

- Hvordan kan jeg følge resultatene av min støtte?
Barnas Vel oppdater jevlig websiden med informasjon og opplysinger om pågående, avsluttende og planlagte prosjekter.

   

-Kan jeg sende ekstra pengegaver til barnas Vel?
Ja, Barnas Vel er takknemlig for all den støtte vi mottar. Benytt enten vårt kontonummer, eller ta kontakt direkte.

 
<<< tilbake
Untitled Document

 

Barnas Vel
post@barnasvel.no