Barnas Vel

Barnas Vel er en nordisk ideell humanitær organisasjon som ble etablert i 2002. Organisasjonen retter sin humanitære innsats mot forbedring av verdig trengende barns oppvekst-vilkår og fremtidsmuligheter.

Barnas Vel sine målsettinger er direkte knyttet opp mot FN's barne-konvensjon og tusenårsmål. Målgruppene for bistand er i fremste rekke barnehjem, sykehus og skoler i land som Russland, Romania, Eritrea, Tanzania og Kenya. Barnas Vel har også et tett samarbeid med den humanitære organisasjonen FAIR om flere bistands-prosjekter.

Organisasjonens virksomheter drives fra tre hovedlokasjoner i Oslo-Sentrum (Norge), Stockholm-Sentrum (Sverige) og Arvika-Sentrum (Sverige). Barnas Vels hovedkontor ligger i Asker gata 2, N-0475 Oslo, Norge, og telefonnummeret til er (+47) 22 38 54 12. Les mer om Barnas Vel sine prosjekter


Barnas Vel og FNs Barnekonvensjon
   
ddd

Barnas Vel jobber etter FNs Barnekonvensjon om barnets rettigheter.

<<< Les mer om FNs Barnekonvensjon om barnets rettigheter

Barnas Vel og FN's Tusenårsmål
   
asd

Barnas Vel sin visjon er dypt forankret i tusenårsmålene som ble vedtatt år 2000 og har som prinsipp at målene skal innfris

<<< Les mer om FNs Tusenårsmål

Ofte stilte spørsmål (FAQ ) om Barnas Vel
   

sasd

Vi får stadig henvendelser fra våre giver og andre interesserte, derfor har vi utarbeidet en liste med svar på de vanligste stilte spørsmålene.

<<< Svar på en del spørsmål som ofte stilles

Etiske retningslinjer
   
saddda Alle våre bidragsytere er for Barnas Vel unike, hvert eneste bidrag gir oss muligheten til gjennomføring av igangsatte og planlagte prosjekter. Tillit mellom Barnas Vel og giver er betingelsen for våre gode resultater.
<<< Mer om etiske retningslinjer

Behandling av personopplysninger
 
aasaa I henhold til lov personopplysninger redegjør Barnas Vel hvordan vi behandler personopplysninger: Barnas Vel registrer ikke sensitive opplysninger i sitt arkiv. Kun personalia, navn, adresse, telefonnummer og liknende, registeres hvis økonomiske bidrag har blitt gitt til oss.
<<< Mer om behandling av personopplysninger

sada
Ditt bidrag gir barn og unge fremtidsmuligheter og et verdig liv
Siste nytt
Nye prosjekter
(Oslo, 2008-04-08) Barnas Vel har nå inngått samarbeid med flere svært ressurssvake barnehjem i Romania og Tanzania i tillegg til der vi er fra før.
Brukte PC-er hjelper fattige
NRK: Den norske humanitære organisasjonen Fair henter utrangert datautstyr fra norske bedrifter og klargjør maskinene for et nytt liv i fattige land.
Russia shrinks
Russians are dying younger each year, having fewer children and resisting immigration. The result is a population freefall and a risk of economic ruin.
FN valgte norske Fair til IT-gjenvinning
digi.no: Norske Fair (Fair Allocation of Infotech Resources) har spesialisert seg på returavfall fra IKT-produkter til u-land.
Russian Orphans in Crisis
Russia has the largest infant and maternal mortality rates in all of Europe. Facts and Figures.

b1

Barnas Vel
post@barnasvel.no